Integritetspolicy

För oss på Företag är personlig integritet viktig och vi behandlar all information som våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt.

I den här integritetspolicyn förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det kan handla om allt från namn och personnummer till bilder eller e-postadresser.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar in personuppgifter som du aktivt tillhandahåller oss genom att använda våra kontaktformulär. Detta för att vi ska kunna lämna information och ge dig den bästa servicen.

Med hjälp av tredje parts tjänsteleverantörer som Google och Facebook samlar vi även in personuppgifter om dig som besökare och hur du interagerar med vår webbplats. Detta för att vi ska kunna förstå hur vi kan anpassa vår webbplats så den fungerar så bra som möjligt för dig.

 

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tiden det är relevant och endast för det syfte som det ursprungligen samlades in för.

 

Dina personliga rättigheter

Du har rätt till att få ett utdrag om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras eller att din personliga information tas bort.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Företag förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra den här integritetspolicyn när vi vill och den senaste versionen kommer alltid finnas tillgänglig på denna webbplats.

Om du har frågor om innehållet i vår integritetspolicy eller om personuppgifter och cookies är du välkommen att kontakta oss på hej@smatter.se.